Genel

Dede Korkut Hikayelerinin İsimleri

Dede korkut hikayeleri çocukluğumuzdan günümüze duyduğumuz konulardan biridir. Peki, Dede Korkut hikayelerinin isimleri nedir? Öncelikle Dede Korkut hikayelerinin uzunca bir süre dilden dile aktarıldığını 16. yüzyılda ise yazıya geçirildiğini hatırlatmak isteriz.

Toplamda 12 hikayeden oluşan Dede Korkut hikayesi Türklerin kahramanlıklarını, cesaretini ve sadakatini konu alır. Hikayede Dede Korkut anlatıcı konumundadır. Rivayetlere göre bu hikayeleri anlatan yaşlı bir adamdır.

Dede Korkut Kimdir?

“Dede Korkut”, Türk kültüründe çok önemli yeri olan edebi eserlerden biridir. Bu eser, Oğuz Türklerindeki efsane ve kahramanları anlatır. Dede Korkut eseri, 16. yüzyılda yazıya geçmiş, öncesinde ise sözlü olarak anlatılar ile nesilden nesle aktarılmıştır. Bu eserde, Oğuz Türklerinin sadakat, cesaret ve kahramanlık öyküleri yer alır.

Dede Korkut, hikayelerdeki anlatıcı rolündedir. Eserde, Dede Korkut’un ihtiyar bir ozan olarak Türkler arasında gezip hikayeleri anlattığı rivayet edilir. Hikayelerde, Oğuz Türkleri’nin liderleri, kahramanları ve düşmanları konu alınmıştır. Bu nedenle Dede Korkut, hikayeleri Türk kültüründe büyük bir önem taşımaktadır.

Dede Korkut Hikayelerinin İsimleri

 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han
 • Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması
 • Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
 • Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması
 • Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
 • Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
 • Kazılık Koca Oğlu Yegenek
 • Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi
 • Begin Oğlu Emren
 • Uşun Koca Oğlu Segrek
 • Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması
 • İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

Toplamda 12 adet dede korkut hikayesi vardır. Bunları sırası ile yukarıda listeledik. İlk hikaye Dirse Han Oğlu Boğaç Han iken sonuncu hikaye ise İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü hikayedir.

Dede Korkut Hikayeleri Ne Anlatır?

Dede Korkut Hikayeleri, Türk edebiyatının en eski metinlerinden biri olarak kabul edilir. İçeriği ise Türk kültürü ve gelenekleri hakkında bilgi veren metinlerdir. Dede Korkut hikayeleri, Oğuz Türkleri’nin tarihi, kültürü, dinleri, sosyal yapısı, gelenekleri ve günlük hayatları hakkında birçok bilgi verir. Aynı zamanda kahramanlık, sadakat, dürüstlük, adalet, vatanseverlik, insanlık ve aşk gibi temaları içeriğini söyleyebiliriz.

Dede Korkut Hikayeleri’nin konusu, genel olarak Oğuz Türklerinin kahramanlık hikayeleri ve destanları şeklinde ifade edilebilir. Oğuz Türkleri’nin geçmişte yaşayan kahramanları, savaşları ve maceralarını konu alan metinlerdir. Hikayelerin başlıca karakterleri arasında Köroğlu, Boğaç Han, Oğuz Kağan, Alp Er Tunga ve daha birçok kahraman sıralayabiliriz. Hikayeler insan yapısı ve hayatın gerçekleri gibi konulara da değinmiştir.

Bazen sınavlarda, bazen bulmacalarda bazen de günlük hayatta duyduğumuz Dede Korkut hikayeleri hakkında bildiğiniz farklı bilgileri yorum kısmından yazabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir