Genel

İmam Nikahı Nasıl Kıyılır ve Nasıl Bozulur? Diyanet

İmam nikahı yapılabilmesi için ilk şart Müslüman kadının Müslüman erkekle evlenmesidir. Buna ek olarak dini ve yasal herhangi bir sorun olmaması gerekir. Evlenecekler arasında sıkça araştırılan “İmam nikahı nasıl kıyılır” konusu hakkında araştırma yapıyorsanız buradaki bilgiler yeterli olacaktır. İmam nikahı için iki şahit olması gerekir. Ortada bir mehir de olmalıdır. Bu mehir kadının boşanma halinde elinde kalacak maddi güvence, maddi imkandır. Mehir, başlık parası değildir, mehiri damat geline verir. Dini nikah kıyılmasını isteyenlerin yerine getirmesi gereken diğer hususlar ise şunlardır:

Evlenmek isteyen erkek ve kadının ya da vekaletlerinin verdikleri kişilerin hazır olması, Kendi hür iradeleri ile erkeğin ve kızın nikah ahtini gerçekleştirmek için “Kabul Ettim” demesi gerekir. Maliki mezhebine göre nikahın gizli kalmaması yani insanlara duyurulması gerekir. Dini nikah için kızın büyüklerinin izni olmalıdır. Ergenlik çağına girmiş olan akıllı 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın şahidin de bu nikaha şahitlik etmesi gerekli koşullardan biridir.

İmam Nikahı Nasıl Kıyılır Şartları Nelerdir?

İmam nikahı nasıl kıyılır; Evlenecek olan gençlerin ikisinin de Müslüman olması gerekir. Buna ek olarak evlenecek olan kadın ve erkeğin evlenmelerine mani olan yasal ve dini bir durum olmaması gerekmektedir. İmam nikahı yapılabilmesi için iki şahit olacak. Nikahın kıyılabilmesi için kadına verilmek üzere mehir olmalıdır. Mehir, boşanma durumunda kadının elinde kalacak olan maddi güvence olarak adlandırılabilir. Mehir başlık parası değildir ve damat tarafından geline verilmesi gerekir.

Kuranda Dini Nikah Nasıl Kıyılır?

İmam nikahını yapacak olan imam, evlenecek kişilerin şahitlerinin adlarını, anne/baba isimlerini bir kağıda yazar. Kuran’dan ilgili ayet ve hadisleri okumaya başlar. Sonra, ilk olarak kadına sonra da erkeğe üçer defa “bu kadını/erkeği kabul ettin mi” diye sorar. Örneğin kadına Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettin mi? şeklinde soracaktır. Şahitlerin huzurunda kabul edilmesi halinde nikahı gerçekleştirir.

İmam Nikahı Kıyılması İçin Kaç Şahit Olması Gerekir?

İmam nikahı kıyılabilmesi için en az 2 erkek şahidin olması gerekir. Eğer 2 erkek şahit bulunamadıysa bu durumda 1 erkek 2 kadın şahidin olması gerekir. Böylece, imam evlenmek isteyen ve ortada dini/yasal bir engel olmayan gençlerin imam nikahını kıyabilir.

Dini Nikâhı Sadece İmam Mı Kıyabilir?

Dini Nikâh kıymasını bilen her bir Müslüman, her yerde, dini nikâh kıyabilir. Nikâhın, camide gerçekleşmesi ya da bir imam tarafından yapılması zorunlu değildir.

Nikah Duası

İmam nikahı kıyıldıktan sonra nikahı kıyan kişi tarafından Nikah duası okunur. Nikah duası ise; (Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El-fatiha.) şeklindedir.

Adetli İken İmam Nikahı Kıyılır Mı?

İmam nikahı yapacak olan kadınların merak ettiği konu ise adetliyken imam nikahı olur mu konusudur. Nikah esnasında hükmî kirlilik sayılan; hayız, cünüplük ve abdestsizlikten temiz olmak nikahın geçerli olması için şart değildir. Bu nedenle, adetliyken kıyılan nikah geçerlidir.

Mehir En Az Kaç Gram Altın Olmalı?

Mehrin bir sınırı yoktur. Ancak en azı, 5 gram altındır. Bir kız ile bir erkek dini nikah yapıp, sonra boşanırlarsa, ve meşru bir halvet de olmamışsa, mehrin yarısını vermesi gerekir. Halvet olmuşsa mehrin tamamını kadına vermesi gerekir. Mehir kadını boşandıktan sonra güvencede tutmak için verilen maddiyattır.

Resmi Nikah Olmadan İmam Nikahı Yapılır Mı?

Resmi nikah yapılmadan da imam nikahı yapılır. İmam nikahı yapıldıktan sonra kadın ve erkek birbirinin helali olur. Fakat imam nikahı yapabilmek için de bazı hususlara uygun olunması gerekir. Örneğin dini ve yasal olarak bir engel olmaması buna ek olarak ailelerin rızası olması gibi.

Mehir Kuranda Geçiyor Mu?

Kur’an-ı Kerim’de, evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğuna dair ayetler bulunmaktadır. Ayrıca kadına verilen bu mehir de kadından zorla alınamaz. (Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5). Hanefîlere göre mehir, nikâhın sonuçlarından biri olarak kabul edilir. Mehir’in verilmesi ise, olası bir boşanma durumunda kadının hayatını belirli bir süre de olsa idame ettirebilmesi için maddi bir güvencedir. Mehir’in bir limiti yoktur ancak en az 5 gram altındır.

İmam Nikahı Kıyıldıktan Sonra Günahlar Silinir Mi?

Dinimizde nikah da bir ibadettir. Bu açıdan evlenip nikah kıyanlar ibadet etmiş sayılır ve sevap kazanırlar. Allah nikahtan sonra bazı günahları affedebilir. Fakat, bu demek değildir ki nikah yapıldıktan sonra işlenen bütün günahlar silinir. Yani nikahtan sonra bütün günahların silineceğine dair söylentiler kulaktan dolmadır ve silinip silinmeyeceği bilinmez.

İmam NikahıNasıl Yapılır?
Kim Kıyarİmam ya da İmam nikahı kıymayı bilen bir Müslüman kıyabilir.
Kaç Şahit Gerekir2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın şahit olmalıdır.

İmam Nikahı Hangi Şartlarda Kabul Olmaz?

Aklı başında, Müslüman şahitler olmadan imam nikahı kıyılmaz. Müslüman iki erkek ya da Müslüman 1 erkek 2 kadının şahit olması gerekir. Aklı başında olmayan, deliler ve çocukların şahitliği kabul edilmez. Gelin ve damat isterlerse yerlerine vekalet vererek nikahı yapabilirler.

Annenin İzni Olmadan İmam Nikahı Yapılır Mı?

Üç mezhebe göre kadının velisinin izni alınmadıkça yapılan nikah sahih olmaz, batıldır. Hanefi mezhebine göre, henüz büluğ çağına ermemiş olan kız çocuklarının kendi idare edemeyecek durumda aklen noksan olanların ve bunakların velilerinin izni olmadan nikahları caiz olmamaktadır. Özetle imam nikahı için Annenin de izninin alınması gerekir.

Babanın İzni Olmadan İmam Nikahı Kıyılır Mı?

Mezheplere göre aile büyüklerinin yani anne ve babanın izni olmadan yapılan imam nikahı sahih olmaz. Bu konu hakkında farklı yorumlar da yapılmaktadır. Bu nedenle, imam nikahı yapacak olursanız kızın ve erkeğin babalarının da izni ve gönlü alınmalıdır.

Geline Takılan Bilezikler Mehir Yerine Geçer Mi?

Gündelik sosyal yaşama dair fetvalarıyla da dikkat çeken Diyanet, “geline takılan takı” konusunda da görüş bildirmiştir. “Düğünde takılan takılar kime takılmışsa onundur” şeklinde ifadelerde bulunan Diyanet, damadın ya da ana babasının geline “mehir” olarak taktığı takıların asla geri istenmeyeceğini de vurgulamıştır. Bu konu da diyanetin açıklamasıyla son bulmuştur.

Evlilik ile birlikteliklerini bütünleyip bir yola girecek olan kadın ve erkekler imam nikahı da yaparlar. İmam nikahı ile ilgili sıkça sorulan soruları burada yanıtlamaya özen gösterdik. Yine bu konu ile alakalı merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz.

Resmi Nikah İmam Nikahı Yerine Geçer Mi?

Evlenecek olan kişiler dini bakımdan da nikahlı olmak için imam nikahı kıyarlar. Evlenecek olan kadın ve erkek isterlerse resmi nikah yapıldıktan sonra münasip bir yerde dini nikahı da kıyabilirler. Dini nikah, yapılan evliliğin mutluluk, huzur ve bereket getirmesi için yapılır. Dini nikah ile ilgili aklınıza takılanları daha öncesinde dini nikah yapmış olanlara da sorabilirsiniz.

Dini Nikah Nasıl Bozulur Diyanet

İslam dini boşanmaya karşıdır ancak bazı durumlarda boşanmaya izin verilmiştir. İmam nikahlı bir çiftin boşanması için erkeğin üç defa “boş ol” demesi gerekir. Bunun dışında eşlerden birinin din değiştirmesi, resmi boşanmanın gerçekleşmesi durumunda da imam nikahı bozulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir