Genel

Ana Renkler Nelerdir? Renk Kodları, Renk Kodu Bulma

Oyunlarda, web sitelerde ya da mobil uygulamalarda Renk kodlarına gereksinim duyulabiliyor. Örneğin bir logo oluştururken renk kodları arasından en güzeli ve en uyumlu olanı seçilmelidir. Aynı zamanda duvar boyalarının da belirli bir renk kodu listesi vardır. Bilinen renkler kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerinin karışımı ile elde edilmektedir. Herhangi bir ışık kaynağından gelen renge ait en düşük değeri: 0 (hex #00) , bu rengin en yüksek değeri ise 255 (hex #FF) olacak şekildedir. Bu başlığımızda işinize çok yarayacağını düşündüğümüz HTML renk kodlarını listeledik.

Ana renkler dışında çok fazla renk tonu vardır. Tarayıcı ya da bilgisayar ekranları bütün renkleri aynı şekilde kullanmaz. Bu nedenle yapacağınız çalışma için farklı renkler kullanmanız gerekebilir. Ne kadar az renk kullanırsanız görüntü o kadar sade olacaktır. Bir diğer yandan çeşitli oyunlarda da renk kodları kullanılmaktadır. Kullanılan bu renk kodu sayesinde renkli isimler ve araç boyama gibi birçok iş yapılabilir. Logo tasarımında ya da web site yaparken belirli alanlarda da renge ihtiyaç duyulur. Bu sayede daha iyi bir görünüm elde edilebilir. Eğer HTML renk kodu arıyorsanız ya da istediğiniz bir kodu oluşturmak istiyorsanız buradaki tablolardan faydalanabilirsiniz.

Ana Renkler Nelerdir?

RENK HEX KODURGB KODU
 #000000rgb(0,0,0)
 #FF0000rgb(255,0,0)
 #00FF00rgb(0,255,0)
 #0000FFrgb(0,0,255)
 #FFFF00rgb(255,255,0)
 #00FFFFrgb(0,255,255)
 #FF00FFrgb(255,0,255)
 #C0C0C0rgb(192,192,192)
 #FFFFFFrgb(255,255,255)

Üç ana rengin kombinasyonuna yukarıdan bakabilirsiniz. Ana renkleri sıralayacak olursak “Kırmızı, Yeşil ve Mavi” renkleri ana renklerdir. Renk kodları # ve 6 adet harf ya da rakamdan oluşmaktadır. Yukarıdaki ve aşağıdaki tablolarda da bunu kontrol edebilirsiniz.

HTML Renk Kodları Tablosu

Renk İsmiHEX Renk KodlarıRenk
AliceBlue #F0F8FF 
AntiqueWhite #FAEBD7 
Aqua #00FFFF 
Aquamarine #7FFFD4 
Azure #F0FFFF 
Beige #F5F5DC 
Bisque #FFE4C4 
Black #000000 
BlanchedAlmond #FFEBCD 
Blue #0000FF 
BlueViolet #8A2BE2 
Brown #A52A2A 
BurlyWood #DEB887 
CadetBlue #5F9EA0 
Chartreuse #7FFF00 
Chocolate #D2691E 
Coral #FF7F50 
CornflowerBlue #6495ED 
Cornsilk #FFF8DC 
Crimson #DC143C 
Cyan #00FFFF 
DarkBlue #00008B 
DarkCyan #008B8B 
DarkGoldenRod #B8860B 
DarkGray #A9A9A9 
DarkGrey #A9A9A9 
DarkGreen #006400 
DarkKhaki #BDB76B 
DarkMagenta #8B008B 
DarkOliveGreen #556B2F 
Darkorange #FF8C00 
DarkOrchid #9932CC 
DarkRed #8B0000 
DarkSalmon #E9967A 
DarkSeaGreen #8FBC8F 
DarkSlateBlue #483D8B 
DarkSlateGray #2F4F4F 
DarkSlateGrey #2F4F4F 
DarkTurquoise #00CED1 
DarkViolet #9400D3 
DeepPink #FF1493 
DeepSkyBlue #00BFFF 
DimGray #696969 
DimGrey #696969 
DodgerBlue #1E90FF 
FireBrick #B22222 
FloralWhite #FFFAF0 
ForestGreen #228B22 
Fuchsia #FF00FF 
Gainsboro #DCDCDC 
GhostWhite #F8F8FF 
Gold #FFD700 
GoldenRod #DAA520 
Gray #808080 
Grey #808080 
Green #008000 
GreenYellow #ADFF2F 
HoneyDew #F0FFF0 
HotPink #FF69B4 
IndianRed  #CD5C5C 
Indigo  #4B0082 
Ivory #FFFFF0 
Khaki #F0E68C 
Lavender #E6E6FA 
LavenderBlush #FFF0F5 
LawnGreen #7CFC00 
LemonChiffon #FFFACD 
LightBlue #ADD8E6 
LightCoral #F08080 
LightCyan #E0FFFF 
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 
LightGray #D3D3D3 
LightGrey #D3D3D3 
LightGreen #90EE90 
LightPink #FFB6C1 
LightSalmon #FFA07A 
LightSeaGreen #20B2AA 
LightSkyBlue #87CEFA 
LightSlateGray #778899 
LightSlateGrey #778899 
LightSteelBlue #B0C4DE 
LightYellow #FFFFE0 
Lime #00FF00 
LimeGreen #32CD32 
Linen #FAF0E6 
Magenta #FF00FF 
Maroon #800000 
MediumAquaMarine #66CDAA 
MediumBlue #0000CD 
MediumOrchid #BA55D3 
MediumPurple #9370D8 
MediumSeaGreen #3CB371 
MediumSlateBlue #7B68EE 
MediumSpringGreen #00FA9A 
MediumTurquoise #48D1CC 
MediumVioletRed #C71585 
MidnightBlue #191970 
MintCream #F5FFFA 
MistyRose #FFE4E1 
Moccasin #FFE4B5 
NavajoWhite #FFDEAD 
Navy #000080 
OldLace #FDF5E6 
Olive #808000 
OliveDrab #6B8E23 
Orange #FFA500 
OrangeRed #FF4500 
Orchid #DA70D6 
PaleGoldenRod #EEE8AA 
PaleGreen #98FB98 
PaleTurquoise #AFEEEE 
PaleVioletRed #D87093 
PapayaWhip #FFEFD5 
PeachPuff #FFDAB9 
Peru #CD853F 
Pink #FFC0CB 
Plum #DDA0DD 
PowderBlue #B0E0E6 
Purple #800080 
Red #FF0000 
RosyBrown #BC8F8F 
RoyalBlue #4169E1 
SaddleBrown #8B4513 
Salmon #FA8072 
SandyBrown #F4A460 
SeaGreen #2E8B57 
SeaShell #FFF5EE 
Sienna #A0522D 
Silver #C0C0C0 
SkyBlue #87CEEB 
SlateBlue #6A5ACD 
SlateGray #708090 
SlateGrey #708090 
Snow #FFFAFA 
SpringGreen #00FF7F 
SteelBlue #4682B4 
Tan #D2B48C 
Teal #008080 
Thistle #D8BFD8 
Tomato #FF6347 
Turquoise #40E0D0 
Violet #EE82EE 
Wheat #F5DEB3 
White #FFFFFF 
WhiteSmoke #F5F5F5 
Yellow #FFFF00 
YellowGreen #9ACD32 

HTML renk kodları birden fazla alanda kullanılabilir. Örneğin, photoshop’da bir görsel düzenlerken ya da herhangi bir logo tasarlarken bazı zamanlarda da web site için eklentiler eklerken buradaki renk kodlarına gereksinim duyulabiliyor. Bu nedenle biz de yukarıdaki tabloda renk kodlarını ve renk hex kodlarını liste halinde yayınladık.

Renklerin isimlerine de yine buradaki tablodan ulaşmak mümkündür. Ara renkleri elde etmek için ana renklerin birbirine karışımının kullanıldığını zaten biliyorsunuz.

Duvar boyama, araç boyama, kapı, mobilya ve web site gibi bir çok alanda bu renk kodları kullanılmaktadır.

Oyun tasarımcıları dahi bu renk kodlarını kullanarak ağaç, sokak, bina ya da buna benzer bir çok yerin modellemesini renklendiriyorlar.

RGB Renk Kodları

RenkRenk AdıHex Kodu

#RRGGBB

RGB Kodu

(Ondalık Değer)

 Bordo# 800000(128,0,0)
 Koyu Kırmızı# 8B0000(139,0,0)
 Kahverengi# A52A2A(165,42,42)
 Ateş Tuğlası# B22222(178,34,34)
 Kızıl# DC143C(220,20,60)
 Kırmızı# FF0000(255,0,0)
 Domates# FF6347(255,99,71)
 Mercan# FF7F50(255,127,80)
 Hint Kırmızısı# CD5C5C(205,92,92)
 Hafif Mercan# F08080(240.128.128)
 Koyu Somon# E9967A(233.150.122)
 Somon# FA8072(250.128.114)
 Hafif Somon# FFA07A(255.160.122)
 Turuncu Kırmızı# FF4500(255,69,0)
 Koyu Turuncu# FF8C00(255.140,0)
 Portakal# FFA500(255.165,0)
 Altın# FFD700(255,215,0)
 Koyu Altın Çubuk# B8860B(184,134,11)
 Altın Çubuk# DAA520(218.165,32)
 Soluk Altın Çubuk# EEE8AA(238,232,170)
 Koyu Haki# BDB76B(189.183.107)
 Haki# F0E68C(240,230,140)
 Zeytin# 808000(128.128,0)
 Sarı# FFFF00(255.255,0)
 Sarı Yeşil# 9ACD32(154,205,50)
 Koyu Zeytin Yeşili# 556B2F(85,107,47)
 Zeytin Yeşili# 6B8E23(107,142,35)
 Yeşil Çimen# 7CFC00(124.252,0)
 Yeşil Sarı# ADFF2F(173,255,47)
 Koyu Yeşil# 006400(0,100,0)
 Yeşil# 008000(0,128,0)
 Orman Yeşili# 228B22(34.139.34)
 Misket Limonu# 00FF00(0,255,0)
 Limon Yeşili# 32CD32(50,205,50)
 Açık Yeşil# 90EE90(144.238.144)
 Soluk Yeşil# 98FB98(152.251.152)
 Koyu Deniz Yeşili# 8FBC8F(143.188.143)
 Orta Bahar Yeşili# 00FA9A(0,250,154)
 İlkbahar Yesili# 00FF7F(0,255,127)
 Deniz Yeşili# 2E8B57(46.139.87)
 Orta Su Denizi# 66CDAA(102.205.170)
 Orta Deniz Yeşili# 3CB371(60.179.113)
 Açık Deniz Yeşili# 20B2AA(32.178.170)
 Koyu Arduvaz Grisi# 2F4F4F(47,79,79)
 Çamurcun# 008080(0,128,128)
 Koyu Camgöbeği# 008B8B(0,139,139)
 Su# 00FFFF(0,255,255)
 Camgöbeği# 00FFFF(0,255,255)
 Açık Camgöbeği# E0FFFF(224.255.255)
 Koyu Turkuaz# 00CED1(0,206,209)
 Turkuaz# 40E0D0(64.224.208)
 Orta Turkuaz# 48D1CC(72.209.204)
 Soluk Turkuaz#AFEEEE(175.238.238)
 Aqua Marine# 7FFFD4(127.255.212)
 Toz Mavi# B0E0E6(176,224,230)
 Harbiyeli Mavisi# 5F9EA0(95.158.160)
 Çelik Mavisi# 4682B4(70.130.180)
 Mısır Çiçeği Mavisi# 6495ED(100.149.237)
 Derin Gök Mavisi# 00BFFF(0,191,255)
 Kaçak Mavi# 1E90FF(30.144.255)
 Açık Mavi# ADD8E6(173,216,230)
 Gökyüzü Mavi# 87CEEB(135.206.235)
 Açık Gök Mavisi# 87CEFA(135.206.250)
 Gece Yarısı Mavisi# 191970(25,25,112)
 Donanma# 000080(0,0,128)
 Koyu Mavi# 00008B(0,0,139)
 Orta Mavi# 0000CD(0,0,205)
 Mavi# 0000FF(0,0,255)
 Kraliyet Mavisi# 4169E1(65.105.225)
 Mavi Menekşe# 8A2BE2(138,43,226)
 Çivit# 4B0082(75,0.130)
 Koyu Barut Mavisi# 483D8B(72.61.139)
 Barut Mavisi# 6A5ACD(106,90,205)
 Orta Barut Mavisi# 7B68EE(123.104.238)
 Orta Mor# 9370DB(147.112.219)
 Koyu Macenta# 8B008B(139,0.139)
 Koyu Mor# 9400D3(148,0,211)
 Koyu Orkide# 9932CC(153,50,204)
 Orta Boy Orkide# BA55D3(186,85,211)
 Mor# 800080(128,0.128)
 Devedikeni# D8BFD8(216.191.216)
 Erik# DDA0DD(221,160,221)
 Menekşe# EE82EE(238.130.238)
 Eflatun / fuşya# FF00FF(255,0.255)
 Orkide# DA70D6(218.112.214)
 Orta Menekşe Kırmızı# C71585(199.21.133)
 Soluk Menekşe Kırmızı# DB7093(219.112.147)
 Derin Pembe# FF1493(255,20,147)
 Sıcak Pembe# FF69B4(255.105.180)
 Açık Pembe# FFB6C1(255.182.193)
 Pembe# FFC0CB(255.192.203)
 Antik Beyaz# FAEBD7(250,235,215)
 Bej# F5F5DC(245.245.220)
 Bisque# FFE4C4(255,228,196)
 Beyazlatılmış Badem#FFEBCD(255,235,205)
 Buğday# F5DEB3(245.222.179)
 Mısır Püskülü# FFF8DC(255.248.220)
 Limonlu Şifon#FFFACD(255,250,205)
 Açık Altın Çubuk Sarısı# FAFAD2(250,250,210)
 Açık Sarı# FFFFE0(255.255.224)
 Eyer Kahverengi# 8B4513(139,69,19)
 Sienna# A0522D(160,82,45)
 Çikolata# D2691E(210,105,30)
 Peru# CD853F(205.133.63)
 Kumlu Kahverengi# F4A460(244.164,96)
 İri Odun# DEB887(222.184.135)
 Bronzluk# D2B48C(210.180.140)
 Pembe Kahverengi# BC8F8F(188.143.143)
 Mokasen# FFE4B5(255,228,181)
 Navajo Beyazı#FFDEAD(255.222.173)
 Şeftali Pufu# FFDAB9(255,218,185)
 Puslu Gül# FFE4E1(255,228,225)
 Lavanta Allık# FFF0F5(255,240,245)
 Keten# FAF0E6(250,240,230)
 Eski Dantel# FDF5E6(253.245.230)
 Papaya Kırbacı# FFEFD5(255.239.213)
 Deniz Kabuğu# FFF5EE(255.245.238)
 Nane Kreması# F5FFFA(245.255.250)
 Barut Grisi# 708090(112.128.144)
 Açık Barut Grisi# 778899(119.136.153)
 Açık Çelik Mavisi# B0C4DE(176.196.222)
 Lavanta# E6E6FA(230,230,250)
 Çiçek Beyazı# FFFAF0(255,250,240)
 Alice Mavi# F0F8FF(240.248.255)
 Hayalet Beyaz# F8F8FF(248.248.255)
 Şeker Kavunu# F0FFF0(240,255,240)
 Fildişi# FFFFF0(255.255.240)
 Gök Mavisi# F0FFFF(240.255.255)
 Kar#FFFAFA(255,250,250)
 Siyah# 000000(0,0,0)
 Soluk Gri# 696969(105.105.105)
 Gri# 808080(128.128.128)
 Koyu Gri# A9A9A9(169.169.169)
 Gümüş# C0C0C0(192.192.192)
 Açık Gri# D3D3D3(211,211,211)
 Gainsboro#DCDCDC(220,220,220)
 Beyaz Duman# F5F5F5(245.245.245)
 Beyaz#FFFFFF(255.255.255)

RGB Renk kodları da çeşitli alanlarda kullanıldığından dolayı hem renklerin HTML kodunu hem de RGB kodunu yukarıdaki tabloda listelemeye karar verdik. Eniyisor.com olarak bizlere gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Kullanıcılarımızdan gelen renk kodlarını nasıl bulurum sorusunu da bu başlıkta detaylıca yanıtladığımızı düşünüyoruz.

Mor Hangi Renklerden Oluşur?

Mor rengi de bir ara renktir bu rengin elde edilebilmesi için birden fazla rengin birbirine karıştırılması gerekir. Mor rengi elde edebilmek için kırmızı ve mavi renklerinin karıştırılması gerekir. Kırmızı ve mavi renkleri belirli oranlarda karıştırılarak mor renk elde edilebilir.

Siyah Renk Kodu

Mat siyah renk kodu da insanlar tarafından sıklıkla araştırıldığından burada bu rengin kodunu da yayınlamak istedik. Siyah ve beyaz renkleri ara renklerdir ve belirli renklerin karışımı ile elde edilir. Eğer siyah renk koduna ihtiyacınız varsa bu rengin kodu: #000000 bu html renk kodunu kullanarak istediğiniz bir alanı siyah renge boyayabilirsiniz.

Beyaz Renk Kodu

Siyah renk kodundan sonra en çok aranan renk kodlarından bir diğeri ise beyaz renk kodudur. Bu kodu kullanarak HTML platformlarda oyun nicki ya da destekleyen oyun modellemelerinde beyaz renk kollanabilir. Beyaz renk için renk kodu: #FFFFFF şeklindedir.

Renk & İsimR-G-B EşdeğeriHexadecimal # (Kodu)
Kırık Beyaz / Broken White242 242 242# f2f2f2
Hayalet Beyaz / Ghost White248 248 255# f8f8ff
Beyaz Duman / White Smoke245 245 245# f5f5f5
Gainsboro Beyazı / Gainsboro220 220 220# dcdcdc
Beyaz / White255 255 255# ffffff

Kırık beyaz renk kodu: #f2f2f2 şeklindedir.

Mavi Renk Kodu Nedir?

Mavi ve mavinin tonları da renk olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Doğayı anımsatan bu renk kodu çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Mavi renginin kodu: #0000FF şeklindedir. Renk kodu alanına bunu yazarak ilgili rengi elde edebilirsiniz.

Pembe Renk Kodu

Pembe renginin de birden fazla tonu vardır. Ancak direkt olarak kabul edilen pembe renk kodu: #FFC0CB şeklindedir. Bu kodu yazarak pembe rengi elde etmek mümkündür. Ayrıca DeepPink için #FF1493 kodu kullanılmalıdır. Toz pembe rengi de kıyafetlerde ve birçok alanda kullanılmaktadır. Toz pembe rengi ise: LightPink olarak adlandırılır ve #FFB6C1 kodu ile elde edilir.

Renkler birçok alanda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle örneğin logo yapımında, kıyafetlerde, kumaş üretiminde, hatta mobilya ve duvar boyaları seçilirken de renk kodlarını bilmek gerekir. Eğer logo yapacaksanız ya da yine renkli bir yazı yazmayı düşünüyorsanız buradaki renk kodlarından seçiminizi yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir