Genel

Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Boşanma Dilekçesi Örneği konusunda arama yapanlar genel olarak boşanma avukatına ücret ödemeden boşanma davası hakkında bilgi almak isteyen kişilerdir. Bizde yardımcı olmak adına genel bilgilerimizde faydalanarak sizler için paylaşacağımız boşanma davası dilekçe örneği 2024 vasıtasıyla avukata gerek kalmadan kendiniz boşanma davası açabilirsiniz. Fakat hukuki her konuda yardım aldığınız alanında bilgi sahibi avukatlardan boşanma konusunda yardım alarak mal ve hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz. Burada paylaşılan Boşanma Dilekçe Örnekleri kişiye özel değildir ve sizin durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat paylaştığımız dilekçe genel olarak bilgi sahibi olmanıza fayda sağlayacak bir dilekçedir. Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024 hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızı atlamadan sonuna kadar okumanızda fayda var.

Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır ?

Boşanma dilekçesi hazırlanırken ihtiyacınız olan bir kaç konu bulunmaktadır. Bu konular evliliğin neden sürdürüle bilemez bir hal aldığı ve neden bitirilmesi gerektiğidir. Bu bilgiler kısa ve net bir şekilde dilekçede belirtilmelidir. Davanıza konu boşanma nedenleri özel ve genel olarak sıralandırılır.

Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneği doldurulurken özel boşanma nedenlerinizi yazarak doldurmanız mümkündür. Bu özel sebepler boşanma davası süresince sizin yararınıza olacak şekilde belirtilmiş olmalıdır.

 1. Zina – Aldatma
 2. Aile konutunu terk etme,
 3. Haysiyetsiz bir hayat geçirme ve Kanunen Suç işlemesi
 4. Gurur kırıcı konuşma
 5. Hayata Kast etme
 6. Akli denge sorunu

yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenler özel boşanma dava dilekçenize eklenebilir.

Zina – Aldatma Boşanma Dilekçesi

Zina yani aldatma konusu boşanmalarda sıkça görülen nedenlerden biridir. Zina suçunun düzenlenmiş olduğu yasaya göre 4721 sayılı kanunun 161. maddesidir. Zina suçu eski TCK maddelerinde suç olarak nitelendirilmekteydi fakat yeni düzenlemeye göre suç olmaktan çıkmıştır. Suç olmaktan çıkması boşanmalarda en ağır kusurlardan biri olmasına engel olmamaktadır. Bu sebepten dolayı aldatılan taraf delilleri ve şahitlerini dava dilekçesine ekleyerek aile mahkemesine başvurabilir. Üzerinden belirli bir süre geçen ve aldatılan eşin bilgisinin olması halinde dava açmayı ertelemişse bu durumda boşanma dilekçesi örneği dava kabul edilemeyebilir.

Aile Konutunu Terk Eden Eş İçin Boşanma Davası Dilekçesi

4721 sayılı Türk medeni kanunu 164. maddesine göre aile konutunu terk etmek bir boşanma sebebidir. Bu maddeye göre haksız bir şekilde ve sebepsiz yere aile konutunu terk eden taraf 6 ay süresince geri dönmemesi durumunda terk edilen taraf bu özel sebepten dolayı boşanma davası açabilmektedir.

Haysiyetsiz Bir Hayat Geçiren Ve Kanunen Suç işleyen Eşten Boşanma

4721 sayılı Türk Medeni kanunu 163. maddesine göre suç işlemiş eş ve haysiyetsiz bir şekilde hayat süren eşe boşanma davası açılabilmektedir. Evliliğin sürdüğü esnada eşlerden herhangi birinin işlemiş olduğu suç nedeniyle karşı tarafa boşanma davası açılabilmektedir. Eşler Arasında Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi açılabileceği gibi taraflardan birinin ayrılmayı istememesi durumunda Çekişmeli boşanma davası açılabilir. Bunun için Boşanma Dilekçesi örneği doldurulması gerekir.

Gurur kırıcı konuşma

Eşlerden birinin karşı tarafın gururunu ve onurunu kıracak şekilde hakaret ve hareket etmesi türk medeni kanununa göre suç ve boşanma nedenidir. Belirtile bu durumda şahitlerinizi ve belgelerinizi dilekçeyi güçlendirmek anlamında ekleyebilir ve boşanma davası açabilirsiniz.

Hayata Kast Eden Eşten Boşanma

Hayatına kast edilen ve kötü davranışlara mazur kalan taraf 6 ay dolmadan mahkemeye dilekçe sunarak boşanma davası açabilir.

Akli Dengesi Yerinde Olmayan Eşten Boşanma

4721 Medeni hukuk kanunu 165. maddesine göre Psikolojik Rahatsız Eşe Boşanma Davası Açma Dilekçesi Örneğine yazılabilecek bir gerekçe olmaktadır. Akli dengesi yerinde olmayan eşe boşanma davası açmak için eşinizin evlilik sonrasında akli dengesini kaybetmiş olması ve bu sebepten dolayı eşiyle hayatını geçirmesinin tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini kanıtlaması gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Ve Nereye Açılır?

Boşanma dilekçesi örneği 2024 düzenlerken dikkat etmeniz gereken kurallar vardır. Belirttiğiniz nedenler geçerli ve elde tutulabilir nedenler olması gerekir.

 1. Dilekçe ikamet ettiğiniz yerdeki aile mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Eğer aile mahkemesi yoksa Asliye hukuk mahkemesine hitap edilecek şekilde yazılması gerekir.
 2. Davacı tarafın Ad Soyad ve adres bilgileri girilmesi gerekmektedir.
 3. Davacı tarafın TC kimlik numarası belirtilmelidir.
 4. Davalı tarafın Ad Soyad ve adres bilgileri gerekir.
 5. Hukuki sebepler belirtilmelidir.
 6. Boşanma Talebi dava dilekçesinde belirtilmelidir.
 7. Nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
 8. Davayı açacak kişi sizseniz sizin imzanız eğer avukata vekalet verdiyseniz vekaletiniz ve avukatınızın imzası gerekmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz belgeler hem Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği hem de Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği için gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Sorunuzun cevabını aşağıdaki dilekçe örneğimizde bulabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği aşağıda belirttiğimiz şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma davalarına adliyelerde aile mahkemeleri bakmaktadır.

BAKIRKÖY AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI: Ali Rıza Hortum (TC Kimlik)

ADRES: … Bakırköy / İstanbul

DAVALI: Ayşe Hortum (TC Kimlik)

ADRES: … Bakırköy / İstanbul

DAVA KONUSU:

1) Şiddetli geçimsizlik sebebiyle evliliğin devam ettirilememesi

2) Davalı ile ortak olan çocuğun velayetinin, mahkeme tarafından davacıya verilmesine,

3) Dava süresince davacının yanında kalan ortak çocuk için 900,00 TL tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra da her ay için iştirak nafakasının davacıya ödenmesi,

4) Davalının, davacı lehine 100.000,00 TL manevi tazminata hükmetmesinin arz edilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1. Taraflar 25/06/2010 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların, evlilikleri içerisinde 04/08/2017 tarihinde doğmuş olan sevda adında bir kız çocukları bulunmaktadır. (Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmiyor.)

2. Boşanma davasının davacısı konumdaki taraf, evliliğin getirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmesine rağmen davalının hareketlerinde ve tavrında herhangi bir düzelme görülmemiştir. Aksine, evliliğin bu noktaya gelmesinde büyük çabalar göstermiştir. Tahammül derecesinin üzerinde hareketlerde bulunarak ortak hayatı çekilmez bir hale sokmuştur. Bunlarla yetinmeyerek davacının onur ve kişiliğine hakaret ve ağır sözler sarf ederek, bu tutumunu toplum içinde de devam ettirmiştir..

3. Davacı, kendisine karşı yapılan bu kötü muamelere rağmen evliliğinin devam etmesi yönündeki inancını sürdürmüş, çocuğun için şahsına yapılanları yutkunmuştur.

4. Davacının bütün bu çabasıve iyi niyetine karşılık davalı taraf kişisel eşyalarını yanına alıp aile konutunu terk etmiştir. Davalı ve Davacı Tarafların aile bireylerinin, evliliğin devam etmesi şeklinde müdahalelerine karşılık da aile konutuna geri dönmemiştir.

5. Davalı tarafın, davacıya karşı sergilediği tutumla beraber çocuğuna da aynı şiddeti ve davranışları sergilemekten geri durmamıştır.. Ortakk çocuğun velayetinin davacı tarafa verilmesi talebimizin çocuğun faydasına olduğu gerçeği burada açıkça görülmektedir

6. Davacı tarafın maddi imkanları;  diğer sebepler bağlamında, ortak çocuğun velayeti kendisine verilmesihalinde her türlü eğitim sağlık, gibi bakım ve giderler için davacı tarafa maddi açıdan destek olması gereklidir. Bu sebepten dolayı dava devam ettiği süre zarfında verilmek üzere her ay 900,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı taraf lehine kesinleşmesi ile birlikte de yine her ay olmak kaydıyla aynı miktarda iştirak nafakasını davacı tarafa verilmesini talep etmekteyiz..

7. Davacı eşe neredeyse eziyet derecesinde olan evlilik süresince, zorluı geçen boşanma sürecinde ve boşanma sonrasında oluşacak manevi yıkımın biraz olsa da  azaltılması bakımından, davalı tarafın aleyhinde 60.000,00 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve  Kanun Hükümleri.

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, Kanıtlar ve Tanık beyanları

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda Belirtilmiş sebeplerden kaynaklı davanın kabulü ve

1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Mevcut evlilik birliğinin artık devam etmesinde herhangi bir yarar bulunmadığından,Tarafların BOŞANMALARINA,

2) Tarafların ortak çocuklarının velayetinin davacıya bırakılmasına,

3) Her ay 900,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı taraf lehine kesinleşmesi ardından da yine her ay olmak kaydıyla aynı miktarda iştirak nafakasının davacı tarafa verilmesini

4) Davalının aleyhinde 60.000,00 TL manevi tazminat talep ediyorum. …/…./2024

DAVACI  TARAF                                                                       DAVALI TARAF

(İmza)                                                                                            (İmza)

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneğini indirebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? 2024 ve anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabı aşağıdaki boşanma dilekçesi örneğinde mevcut.

BAKIRKÖY AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: ALİ RIZA HORTUM (TC Kimlik)

ADRES: … Bakırköy / İstanbul

DAVALI: Ayşe Hortum (TC Kimlik)

ADRES: … Bakırköy / İstanbul

DAVA KONUSU: Devam eden evliliğin, tarafların anlaşması ile sona erdirilmesini talep eden anlaşmalı dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 25/8/2009 tarihinde istanbul ilinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucunda görülebileceği gibi devam eden evlilik, anlaşmalı boşanma davası için gerekli görülen 1(bir) yıllık süreyi geçmiştir. Taraflar, evlilikleri içerisinde ve 04/08/2010 tarihinde doğmuş olan Zeynep adında bir kız çocukları vardır. ( Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

Taraflar arasındaki çıkan uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, ortak hayatın devam ettirilmesi noktasında sorunlar meydana getirmektedir. Tarafların arasında geçen sorunlar nedeniyle, evliliğin daha fazla devam etmeyeceğini net ve kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sebeple de taraflar arasında anlaşmak sureti ile boşanma konusunda karar almışlardır. Bu dilekçeye Ek olarak bulunan ve tarafların imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü  ve tarafların boşanma yönündeki ortak kararlarının mahkemece kabul edilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşlamı Boşanma Protokolü

SONUÇ VE İSTEKLER: Yukarıda belirtilen sebepler ve davalının anlaşmalı boşanma davasını kabul etmesinden; ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önüne alınması sureti ile Türk Medeni Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca taraflar için boşanma kararının verilmesine, çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri ve eşyaları bakımından ekte belirtilen anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılması ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolünün, karar eki kabul edilmesini ve hüküm verilmesini talep ederiz. …/…./2021

DAVACI    TARAF                                                                       DAVALI TARAF

(İmza)                                                                                        (İmza)

EK: ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği indir 2024 indirebilirsiniz.

Diğer davalarınız için dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir